Etusivu » Oppimisympäristöt » Oppilaan tukena hyvää koulupäivää luomassa
Sponsoroitu

Hyvinvoivassa koulussa näkyy ja kuuluu oppimisen ilo. Siellä kuunnellaan ja kohdataan, opitaan yhdessä turvallisessa ympäristössä.

– Lapsella on oikeus tarvitsemaansa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Tuen tarpeet ovat monialaistuneet ja laajentuneet. Koulut ovatkin ison haasteen edessä, jolloin mitataan resurssien ja rakenteiden joustavuus. Arjessa tarvitaan pedagogien lisäksi helposti saavutettavaa moniammatillista osaamista, esimerkiksi koulupsykologien ja kuraattorien toimesta. Tukitoimilla saadaan paljon hyvää aikaan, kunhan ne ovat oikea-aikaisia ja huolellisesti suunniteltuja, ohjaava opettaja Sari Granroth-Nalkki Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista kertoo.

Työssään Granroth-Nalkki saa viikoittain yhteydenottoja kouluista kysymyksin: miten toimia, kun luokassa on huonosti voivia oppilaita ja koulunkäynti kangertelee? Lasten ja nuorten ongelmat ovat monikerroksisia. Joustavien tuen muotojen kehittämisen lisäksi ennaltaehkäisevää toimintaa on tehostettava, ratkaisuja tähänkin kyllä löytyy.

Hyvinvointitaitoja voi oppia

Yhteisöllisyyden vahvistaminen koulun toimintakulttuurissa on erityisen tärkeää. Kaikki koulun toimijat ovat mukana turvallisen ja välittävän ilmapiirin luomisessa: terveydenhoitaja, koulupsykologi ja -kuraattori, opettajat, ohjaajat, rehtori sekä muu henkilökunta. Tietysti tärkeänä osana oppilaat harjoittelevat yhdessä hyvinvointitaitojen avulla vaikkapa vuorovaikutusta ja hyvän huomaamista.

– Tasapainoiseksi aikuiseksi kasvaminen vaatii esimerkiksi läsnäolo-, ihmissuhde- ja tunnetaitoja. Näitä hyvinvointitaitoja voidaan opettaa samanaikaisesti tiedollisen opetuksen yhteydessä. Läsnäolotaidot, johon keskittyminen olennaisesti liittyy, onkin yksi tärkeimmistä oppimaan oppimisen taidoista. Huippua, jos oppilaalle on koulussa opetettu keinoja itsensä rauhoittamiseen stressaavissa tilanteissa, Granroth-Nalkki painottaa.

Joustavia ratkaisuja

Granroth-Nalkin työ ohjaavana opettajana on toimia lähikoulun henkilökunnan kumppanina miettimässä, ja toteuttamassakin, ratkaisuja erilaisissa koulunkäynnin ja oppimisen tilanteissa. Yhteistyö voi olla yhteistä pohdintaa haastavien tilanteiden ratkomiseksi arjessa, yksittäiseen oppilaaseen tai ryhmään liittyen tai toteutua koulutusten muodossa.

Usein työskentelyyn oppilaiden kanssa jalkaudutaan tukijaksojen merkeissä, ja silloin mallinnetaan, miten oppilaan tarvitsema tuki voitaisiin rakentaa, tai mistä työskentelytavoista ja oppimisen välineistä erityistä tukea tarvitseva oppilas eniten hyötyisi.

Koulujen toimintaa ohjaavat rakenteet eivät täysin vastaa tämän päivän pedagogiikan ja oppilaiden tuen tarpeisiin. Lähtökohta on, että oppilas voi opiskella kaveriporukan mukana omassa lähikoulussa. Yhdessä ryhmässä opiskeleekin monenlaisia oppijoita, jotka tarvitsevat paljon erilaisia asioita oppimisen mahdollistamiseksi.

Toimintaympäristöjä ja opetustapoja on muutettava kaikkien oppimiseen suotuisiksi. Isot kouluyksiköt ja suuret luokkakoot ovat trendi, mutta miksi ja kenen tarpeisiin? Ryhmäkokoja pienentämällä olisi mahdollista luoda turvallisempi ja rauhallisempi oppimisympäristö ja näin mahdollistaa yhä useammalle lapselle onnistunut kokemus kouluajasta.

Granroth-Nalkki haastaa kouluja rohkeasti ravistelemaan vanhoja rakenteita ja toimintatapoja. Olennaista on pysähtyä yhdessä miettimään, miten näillä resursseilla voidaan vastata oppilaiden tarpeisiin ja rakentaa hyvinvoivaa yhteisöä. Tietoa ja tukea on saatavilla, ja yhdenkään opettajan ei pidä jäädä yksin vaikeissa tilanteissa. Yhdessä olemme yksinkertaisesti enemmän, josta yhteisopettajuus on oiva esimerkki.

Paras mahdollinen koulupolku oppilaalle

Ohjaus- ja oppimiskeskus Valterissa tehdään yhteistyötä lähikoulun toimijoiden, rehtorien, opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan kanssa. Yhdessä mietitään ja toteutetaan ratkaisuja erilaisiin koulunkäynnin ja oppimisen tilanteisiin. Tavoitteena yhdessä tukea kaikkien lasten parhaan mahdollisen koulupolun rakentumista.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Next article