Etusivu » Oppimisympäristöt » Oppia opintielle – taidot kasvavat harjoittelemalla
Sponsoroitu

Henri Karjalainen

pedagoginen johtaja, Qridi Oy

Oman toiminnan ja sen vaikutusten tunteminen auttaa hahmottamaan oppimista ja kehittymistä kokonaisvaltaisesti, jolloin tuloksia syntyy.

Itsearviointi ja itsereflektio ovat tärkeä osa oppimisprosessia ja kehittymistä. Itsearvioinnissa oppija arvioi omaa osaamistaan suhteessa osaamistavoitteisiin ja pystyy näin seuraamaan edistymistään. Qridin pedagoginen johtaja Henri Karjalainen painottaa, että on tärkeää ohjata oppija tarkastelemaan omaa oppimistaan.

– Itsereflektio on oiva väline siihen, miten eri taitoja kyetään opetuksessa tarkastelemaan. Tarpeellinen itsereflektio sekä oppimisprosessiin kohdistuva palaute kehittävät samalla myös oppilaan itseohjautuvuutta.

Kun oppija arvioi ja peilaa oppimisprosessiaan sekä suoriutumistaan, hän tekee samalla näkyväksi omat vahvuutensa. 

Suomalainen Qridi tukee oppimista monipuolisesti

Tulevaisuuden kouluissa pulpeteissa ja yhdessä luokkatilassa jumittamisen tilalle tulevat entistä vahvemmin uudenlaiset oppimisympäristöt. Monimuotoiset työskentelytilat tarjoavat oppilaille enemmän vapautta ja valtaa, mutta myös vastuuta. 

– Sekä oppilaat että opettajat tarvitsevat välineen, joka strukturoi tekemistä – oppilas tietää tavoitteet omalle työlleen, ja opettaja näkee reaaliaikaisesti, kuka tekee mitäkin ja minkälaisella menestyksellä, Karjalainen toteaa. 

Qridi on digitaalinen oppimisratkaisu, jossa oppilas voi Karjalaisen mukaan saada arvokasta palautetta opettajalta, huoltajalta tai toisilta oppilailta.

– Oppimistehtävistä, arvioinnista ja reflektiosta kertyvä data antaa yksityiskohtaisen ja ajantasaisen kuvan oppimisen edistymisestä. Qridi mukautuu hyvin monenlaisiin perusopetuksen tarpeisiin.

Yhdessä suomalaisten opettajien kanssa suunniteltu, digitaalinen oppimisratkaisu Qridi on levinnyt jo joka viidennen peruskoulun käyttöön. Palkittua kotimaista oppimisalustaa käytetään lisäksi myös urheiluseuroissa ja aikuiskoulutuksen parissa.

Pyydä esittely! 

Next article