Etusivu » Oppimisympäristöt » Kiinteistön paloturvallisuudesta ei voi tinkiä
Sponsoroitu

Toiminnallisella eli kohteen erityispiirteet huomioon ottavalla palosuunnittelulla päästään usein toimivampiin ratkaisuihin kuin perinteisellä taulukkomitoituksella.

– Toiminnallisella suunnittelulla voidaan varmistaa että kiinteistön palo- ja poistumisturvallisuuden vaatimukset täyttyvät. Simuloinneilla voidaan muun muassa havaita, jos poistumisteiden ovia on levennettävä tai jos jokin palo-osastointi voidaan korvata kevyemmällä rakenteella. Taulukkomitoituksen mukainen suunnittelu johtaa usein tarpeettoman järeisiin ratkaisuihin, kertoo KK-Palokonsultti Oy:n johtava asiantuntija Satu Holopainen.

Toiminnallisella palomitoituksella saadaan huomattavienkin kustannussäästöjen lisäksi pienempi hiilijalanjälki.

Simuloinnilla voidaan kartoittaa vaaranpaikat ja säästökohteet

– Palosuunnittelija kannattaa ottaa mukaan jo projektin alussa. Kun asioita käydään läpi yhdessä arkkitehdin kanssa, moni haaste ratkeaa jo aloituspalaverissa. Arkkitehti voi tehdä luovempia ratkaisuja, tilaaja säästää kustannuksissa ja käyttäjät saavat turvalliset ja toimivat tilat. Suurimmat säästöt tehdään suunnittelijan pöydällä ennen rakentamisen aloittamista. Siksi kannattaa ottaa mahdollisimman pätevä paloturvallisuussuunnittelija katsomaan suunnitelmat läpi ja kertomaan paloteknisistä vaihtoehdoista, Holopainen muistuttaa.

KK-Palokonsultti Oy on Suomen johtava paloturvallisuuden asiantuntijatoimisto, jolla on myös mittavaa puurakentamisen palosuunnitteluosaamista.

– Olemme mukana muun muassa useissa vaativissa kouluhankkeissa joko suunnittelijoina tai kolmannen osapuolen lausuntojen antajina. Teemme tavanomaista taulukkomitoitukseen perustuvaa palosuunnittelua sekä koko ajan kasvavassa määrin toiminnallista palomitoitusta. Tulevaisuudessa rakennusten erityispiirteet huomioon ottava toiminnallinen palomitoitus tulee lisääntymään, sillä oikea paloturvallisuuden taso lähtee kohteen todelliset ominaisuudet huomioivasta palosuunnittelusta, painottaa Satu Holopainen

Next article