Etusivu » Kouluttautuminen » Tunnetko digitaalisten oppimateriaalien ja -välineiden vahvuudet?
Sponsoroitu

Teemu Kekkonen


strateginen johtaja, perustaja, Mafy

Lukion uusi opetussuunnitelma astuu voimaan syksyllä ja oppivelvollisuus laajenee. Osa opiskelijoista on etäopiskelun myötä harjaantunut itsenäiseen opiskeluun, osa tarvitsee paljon tukea. Nyt oppimateriaaleilta vaaditaan yhä enemmän. Teemu Kekkonen kertoo, mitkä digimateriaalien ominaisuudet auttavat parhaiten hyvien oppimistulosten saavuttamisessa ja helpottavat opettajan työtä.

Mafy on erikoistunut sähköisiin oppimateriaaleihin ja valmennustuotteisiin vuodesta 2010 lähtien. Mafynetti on yrityksen kehittämä sähköinen oppimisohjelma, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa lukion LOPS21-oppimateriaalit matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. Ne sisältävät pakollisten ja valinnaisten moduulien lisäksi opettajan materiaalin sekä yo-kertauksen sähköiset oppikirjat. Mafynetin yo-kirjoituksiin valmistavia kertausmateriaaleja hyödynsi tänä lukuvuonna yli 15 000 abia. Nyt on julkaistu myös LOPS21-moduulit.

Opiskelijoiden mukaan edistymisen seuranta kasvattaa merkittävästi motivaatiota.

– Kertaaminen on opiskelijoille vaikeaa, he kun haluaisivat vain mennä eteenpäin. Olemme kursseillamme huomanneet, että kertaamisella on kuitenkin suuri vaikutus tuloksiin. Niinpä kaikissa materiaaleissamme on toiminto, joka automaattisesti kertaa ne asiat, joita opiskelija ei vielä osaa. Tällä varmistetaan se, että kaikki opittu pysyy mielessä, kertoo Mafyn strateginen johtaja Teemu Kekkonen.

– Toinen tärkeä sähköisten välineiden mahdollistama etu on helppo edistymisen seuranta. Opiskelijoilla on usein vaikeuksia löytää sopiva tahti opiskeluun, eli minkä verran ja missä ajassa töitä olisi tehtävä. Tätä helpottamaan loimme digitaalisiin oppimateriaaleihimme näkymän, joka ennustaa tulevan arvosanan, jos jatkaa työskentelyä samassa tahdissa. Näin opiskelija ja opettaja näkevät yhdellä silmäyksellä, missä opiskelija on menossa tavoitteeseensa nähden. Opettaja voi seurata sekä yksittäistä opiskelijaa, että koko ryhmää: ketkä pysyvät hyvässä vauhdissa ja ketkä tarvitsevat tukea edistyäkseen riittävästi. Etäopetuksessa seurannan hyödyt korostuvat entisestään. Opiskelijoiden mukaan edistymisen seuranta kasvattaa merkittävästi motivaatiota.

Opiskelijoista 93 % suosittelee Mafynettiä ja 96 % pitää sillä opiskelua helppona.

– Opetuksen eriyttämisen avuksi olemme rakentaneet kannustavan tasoajattelun. Digioppikirjoissamme on valittavissa tavoitetasot, joiden mukaan opiskelijat etenevät materiaalissa. Tämän ansiosta eri tasoisten kokonaisuuksien toteutus ei vaadi opettajalta ylimääräistä työtä. Opiskelijan motivaatio säilyy, kun tehtävien taso on hänelle sopiva. Kokemuksemme osoittaa, että alemman tason valinneet opiskelijat innostuvat usein ylittämään tavoitteensa.

Kekkosen mukaan selkeiden teoriaosuuksien, tehtävien ja kattavien malliratkaisujen ansiosta opiskelijat selviävät usein sellaisistakin aiheista, jotka ovat ennen vieneet paljon opettajan aikaa. Näin opettajan aikaa vapautuu vaikeisiin ja pedagogisesti vaativiin asioihin. Materiaaleissa on opettajille myös valmiit kokeet, malliratkaisut ja paljon kiitosta saaneet piste-ehdotukset. Myös opiskelijat antavat hyvää palautetta: 88 % heistä kertoo opiskelun Mafyn materiaaleilla kasvattaneen opiskelumotivaatiota, 93 % suosittelee Mafynettiä ja 96 % pitää sillä opiskelua helppona.

Mafylla ollaan valmiina syksyn uudistuksiin.

– Suuri osa LOPS21-oppimateriaaleistamme on jo valmiina. Oppikirjailijamme työskentelevät meillä täysipäiväisesti. Näin materiaaleja päivitetään ympäri vuoden ja reagoimme palautteisiin nopeasti. Opettajan kannattaa nyt pyytää meiltä tutustumiskäyttöoikeudet, joilla pääsee tutkimaan valmista materiaalia ja siihen liittyviä toimintoja. Syksyllä uudistuvaan LOPS:iin valmistuu täydelliset sähköiset oppikirjasarjat matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, biologiasta ja maantieteestä, Kekkonen lupaa.

Next article