Etusivu » Kouluttautuminen » Oppimiskykyinen organisaatio loistaa muutoksessa
Sponsoroitu

Työelämässä muutos on pysyvää. Uuden oppiminen vaatii yrityksen johdolta sitoutumista oppimisen mahdollistamiseen. Oppivat organisaatiot ovat työelämän voittajia.

– Etätyöhön hypättiin loikalla, eikä paluuta entiseen ole. Työntekijät ovat monien muutoksien kourissa. Keskeisintä osaamisen päivittämisessä on uuden oppiminen. Jotta muutos tapahtuu jouhevasti, yrityskulttuurin tulee tukea oppimista. Oppimiselle on oltava aikaa tai päivittäisen työn on lähtökohtaisesti oltava sellaista, että siinä voi oppia uusia asioita, digioppimisen asiantuntija Jani Lemmetyinen Valamis Groupilta kertoo.

Monimuotoinen organisaatio

Organisaatioiden monimuotoiset toimintaympäristöt vaativat työntekijöiden osaamiselta nopeaa uudistumista. Kansainvälisten tiimien ja eri osastojen välistä työskentelyä helpottaa yhteinen toimintakulttuuri. Uudet tuotelanseeraukset tai muuttuneet tuotekomponentit vaativat nopean koulutuksen. Tiedon jakaminen digitaalisesti, vaikkapa mobiililaitteelle, on kätevä tapa tavoittaa työntekijät. Näin oppimissisältöjen jako ja päivitys on helppoa, nopeaa ja edullista.

Suunniteltua sisältöä – analysoitua osaamista

Oppimisessakin sisältö on kuningas vasta, kun ymmärretään, kenelle viesti on kohdennettu. Myyntiorganisaatio tarvitsee asiakkaalle myynnin argumentit ja tuotantolaitos työntekijöilleen omansa. Tietoähkyä huojennetaan sisällön palastelulla. Hyvä sisältö on kohderyhmälle koostettua, visuaalisesti elävää ja sopivasti annosteltua. Kun sisältö on motivoivaa, se helpottaa uusien asioiden omaksumista.

Digitaalinen oppimisalusta on tiedonvälitykseen ja kouluttamiseen ketterä vaihtoehto ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköinen koulutus- ja esittelyaineisto on käytettävyydeltään näppärämpi kuin perinteinen huoltokäsikirja, sekä kustannuksiltaan ja päivityksiltään edullisempi kuin koulutuspäivä. Valamis Groupin digitaalisen oppimisen ratkaisuilla organisaatiot varmistavat ajantasaisen oppimisen ja asioiden esilletuonnin monikanavaisesti, niin työntekijöille kuin asiakkaillekin.

Yrityksen johdon on sallittava oppimisessa myös epäonnistuminen ilman rangaistuksen pelkoa. Luovimmat organisaatiot oppivat mokista.

Digitaaliset oppimisratkaisut mahdollistavat oppimisdatan keruun ja analysoinnin. Oppimisdataa voidaan kerätä digitaalisen oppimisen ekosysteemin avulla. Siinä eri järjestelmistä kerättävä tieto tuodaan yhteiseen osaamispooliin ristiin arvioitavaksi. Osaamisen kartoittamisesta, työntekijöiden tietotaidoista sekä osaamisvajeista, saadaan yksilöityä kehitystarpeet ja olemassa oleva osaaminen yrityksessä. Näin voidaan pitää huolta, että prosessien ja projektien tekijävalmiudet ovat yrityksessä aina ajantasalla.

– Käsitys oppimisen vaikutuksesta työhön saadaan oppimisdatasta ja työsuorituksia mittaavasta tiedosta. Oppimisen tavoite yritysmaailmassa on muuttaa työn tekemistä yrityksen strategian kannalta toivottuun suuntaan, Lemmetyinen tiivistää.

Työelämän vaatimuksia voidaan pehmentää luomalla digitaalisesta oppimisympäristöstä työntekijän työtä helpottava. Kun työnantaja pystyy tarjoamaan mahdollisuuksia kehittymiseen sekä oikea-aikaista ja työn kannalta olennaista oppimateriaalia helposti, uuden oppiminen on ilo. 

Valamis Group Oy on johtava digitaalisten oppimisratkaisujen toimittaja. Kokonaisvaltainen oppimisen ekosysteemi luodaan oppimisteknologian, käyttäjäkeskeisen designin, datatieteen ja järjestelmien integroitavuudella. Lopputulos palvelee työntekijää ja organisaatiota.

Valamis – Digitaalisen oppimisen edelläkävijä

Next article