Etusivu » Kouluttautuminen » Opintojen etenemisen ennustaminen tekoälyllä
Sponsoroitu

Opiskelijoiden opintojen keskeytyminen on aina harmillista. TCD Consulting and Research Oy on löytänyt ilmiöön vaikuttavia tekijöitä yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. TCD tuotteisti tutkitun tiedon perusteella sovelluksen, joka ennustaa opintojen etenemistä. 

Opiskelijan ohjauksessa keskitytään usein vain yksittäisiin tekijöihin, kuten suorituksiin, poissaoloihin tai johonkin muihin tapahtumiin. Yksittäinen osatekijä ei välttämättä kuitenkaan kerro kokonaiskuvaa opiskelijasta. Tekoälymallilla tutkitaan useampaa muuttujaa kerralla ja se muodostaa näistä ennusteen.

Tekoälysovelluksen tuomat hyödyt oppilaitokselle ja opiskelijoille ovat kiistattomat. Aineistoa voidaan tarkastella myös oppilaitoksen johtoportaassa, jolloin sitä voidaan hyödyntää laajemmin myös johtamisen työkaluna.

Taatusti työelämään

TCD:n näkemyksen mukaan tekoälysovellus ohjaa parempiin tuloksiin seuraavasti: tukitoimenpiteiden kohdentaminen tarkentuu niitä tarvitseville opiskelijoille, opiskelijoiden opintojen eteneminen toteutuu paremmin ja koulutusorganisaation toiminnallinen sekä taloudellinen tuloksellisuus paranee. Sillä on lisäksi vahva kansantaloudellinen vaikutus, koska opiskelijat pääsevät työelämään suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Tutkittua tietoa

TCD testasi tekoälysovellusta kolmen koulutuksen järjestäjän aineistoilla. Tulokset näyttivät parhaimmillaan huikean, 94 prosentin tarkkuuden oppimisen ennustettavuudesta. Loppupäätelmään voidaan olla enemmän kuin tyytyväisiä. Sovelluksen avulla voidaan todeta visuaalisesti opintojen etenemisen ennuste.

Tekoälysovelluksella turvattu opintopolku

TCD:n tavoite on skaalata tekoälysovellus kaikille koulutusasteille sopivaksi. Lähtökohta on, että yksikään opiskelija ei jää yksin opintojensa kanssa, vaan ennakoiden puututaan riskiryhmässä olevien koulupudokkaiden tilanteeseen.


TCD Consulting and Research Oy

Tiedolla johtamisen ja IT-osaamisen laatupalkittu kumppani, joka hyödyntää uutta teknologiaa. Asiakastyytyväisyys edellyttää korkeaa teknologista osaamista, asiakkaiden haasteiden kuuntelemista ja neuvontaa parhaiden ratkaisujen löytämiselle. Yrityksen menestys luodaan ajantasaisen ja oleellisen tiedon analysoinnilla päätöksenteon ja toiminnan ohjaukseen. 

Next article