Etusivu » Kouluttautuminen » Kauppakorkeakoulun ja ammattikorkeakoulun valintakokeet edellyttävät valmistautumista
Sponsoroitu

Ekonomivalmennus ja Ammattikorkeavalmennus antavat parhaat edellytykset opiskelupaikan saamiselle korkeakoulun valintakoekiintiöistä.

Korkeakouluihin pääsee opiskelemaan joko hyvällä todistuksella tai valintakokeessa menestymisen ansiosta. Kauppakorkeakoulun ovien avautumiseksi ylioppilastodistuksen arvosanojen on oltava huomattavasti keskitasoa parempia. Ammattikorkeakoulut puolestaan päättävät hakukohteittain sen, kuinka paljon opiskelijoita otetaan sisään toisen asteen koulutuksen todistuksen perusteella ja montako pääsee valintakokeen kautta.

– Suosituimmilla aloilla kilpailu ammattikorkeakoulujen opiskelupaikoista on todella kovaa, kertoo Jukka Köngäs, jolla on noin 20 vuoden kokemus opiskelijoiden valmentamisesta pääsykokeita varten.

Haluamansa opiskelupaikan saamiseksi kannattaa osallistua pääsykokeeseen valmentavalle kurssille. Tilastot vahvistavat asian: keväällä 2021 yli 75 prosenttia valintakokeella kauppakorkeakouluun päässeistä oli käynyt Ekonomivalmennuksen. Ammattikorkeakoulusta opiskelupaikan saaneista 553 opiskelijaa oli osallistunut Ammattikorkeavalmennukseen.

Tehtävien harjoittelun jälkeen valintakokeessa ei mikään enää yllättänyt.

Suosioita selittävät kovien tulosten lisäksi Ekonomivalmennuksen ja Ammattikorkeavalmennuksen huippuopettajat ja laadukkaat verkko-oppimisympäristöt.

Verkko-oppimisympäristöstä löytyy muun muassa kurssilaisten keskuudessa erittäin pidetty, ainutlaatuinen Oppimiskone®. Oppimiskoneessa® voi harjoitella valintakoetyyppisiä tehtäviä. Kone tarkistaa vastaukset, pisteyttää ne valintakoepisteytyksen mukaisesti sekä esittää ratkaisut tehtäviin.

– Yhdessä Ammattikorkeavalmennuksen palautteessa luki, että tehtävien harjoittelun jälkeen valintakokeessa ei mikään enää yllättänyt, Köngäs kertoo.

Taloustiedon soveltamisosaaminen voi ratkaista sisäänpääsyn kauppakorkeaan

Kauppakorkeakoulun pääsykoe edellyttää merkittävästi enemmän osaamista kuin lukion kurssit, vaikka koe on viime vuosina perustunut lukion taloustiedon, tilastomatematiikan ja taloushistorian kursseihin. Tietoa pitää osata soveltaa, ja monivalintatehtävät vaativat kokonaisuuksien syvällistä hallintaa.

Ekonomivalmennus on kehitetty kauppakorkean valintakoevaatimusten mukaisesti. Oppimista tukevat verkkoympäristöön luodut oppiainekohtaiset oppimispolut, jotka johdattavat loogisesti läpi kokeessa tarvittavan osaamisen.

– Ekonomivalmennuksen käyneet saavat huomattavaa etua esimerkiksi vaativista taloustiedon soveltamistehtävistä suoriutumiseen.

AMK-valintakoe testaa päättelykykyä

Ammattikorkeakouluissa useimmilla koulutusaloilla on käytössä yhteinen AMK-valintakoe. Siinä testataan päätöksentekotaitoa, opetuskieltä ja englantia. Lisäksi matemaattisten taitojen osio kuuluu lähes kaikkiin AMK-hakukohteisiin. Valintakokeessa voi myös olla koulutusalakohtaisia osioita.

Ammattikorkeavalmennuksesta saa merkittävää hyötyä valintakokeen päätöksentekotaitoja testaavaan osioon.

– Kursseillamme oppii logiikkaa, joita valintakokeen päättelykykyä ja ongelmanratkaisua testaavissa tehtävissä tarvitaan, Köngäs lisää.

Kolme faktaa Ekonomivalmennuksesta ja Ammattikorkeavalmennuksesta

1. Valittavana erilaisia kurssikokonaisuuksia kehittyneestä verkko-oppisympäristöstä ja online-kursseista lähiopetukseen. Ammattikorkeavalmennuksessa mahdollista ostaa myös pelkkä materiaalipaketti. Ekonomi-valmennukseen kuuluvat painetut oppikirjat.

2. Ammattikorkeavalmennuksen edullisin kurssivaihtoehto maksaa 99 euroa.

3. Keväällä 2021 valintakokeella kauppakorkeakouluun sisään päässeistä opiskelijoista ¾ oli käynyt Ekonomivalmennuksen.

Lue lisää kurssivaihtoehdoista: 

Next article