Korkeakoulut
#mustatuleeisona lääkäri, insinööri vai humanisti?
Korkeakoulun valintaan vaikuttavat useat eri tekijät. Lukiolaiset kaipaavat valintojensa tueksi aitoja referenssitarinoita sekä omakohtaisia kokemuksia.
Korkeakoulut
Korkeakoulut katsovat tulevaisuuteen
Korkeakoulut ottavat opiskelijoiden vaatimukset vakavasti. Koulutuspaikan valintaan vaikuttavat oppimisympäristön lisäksi myös muun muassa työllistymisnäkymät. Kahden korkeakoulun edustajat vastasivat kysymyksiimme ja kertoivat opiskelusta heillä. Millaista opiskelu oppilaitoksessanne on, ja tuleeko se muuttumaan? Heli Toivola: Opiskelu on jo nyt hyvin monimuotoista – voit opiskella monipuolisesti verkossa, kontaktiopetuksessa tai voit suorittaa opintoja avoimen AMK:n kautta. Meillä voit suorittaa … Continued